Обява за събиране на оферти с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Обява [ Размер на файла: 150.09kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 65.08kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 107.93kB ]
Образци [ Размер на файла: 146.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 330.15kB ]

Дата на публикуване: 22 декември 2016 г., 16:21:46 ч.
Срок за получаване на офертите: 29 декември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., 15:59:34, размер на файла: 147.29kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., 15:59:37, размер на файла: 121.30kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 10 януари 2017 г., 14:37:04, размер на файла: 91.02kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 31 януари 2017 г., 18:26:19, размер на файла: 261.83kB ]

Достъпност