Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен

Обява [ Размер на файла: 148.51kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 71.81kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 100.82kB ]
Образци [ Размер на файла: 160.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 329.66kB ]

Дата на публикуване: 17 февруари 2017 г., 16:55:56 ч.
Срок за получаване на офертите: 24 февруари 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2017 г., 16:23:21, размер на файла: 145.40kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2017 г., 16:23:24, размер на файла: 120.83kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 09 март 2017 г., 16:27:35, размер на файла: 90.30kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 март 2017 г., 13:22:05, размер на файла: 282.66kB ]

Достъпност