Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за „Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен - Централно топлозахранване на спортна зала „Васил Левски”, гр. Сливен

Обява [ Размер на файла: 180.23kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 142.33kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 316.87kB ]
Образци [ Размер на файла: 278.50kB ]
Образец № 4.1 - Количествена сметка [ Размер на файла: 110.00kB ]
Проектно-сметна документация - част "ОВК" [ Размер на файла: 10.17MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 10.17MB ]

Дата на публикуване: 01 март 2017 г., 15:51:51 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 март 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 март 2017 г., 10:53:18, размер на файла: 148.32kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 март 2017 г., 10:53:22, размер на файла: 125.05kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 23 март 2017 г., 16:31:28, размер на файла: 95.27kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 06 април 2017 г., 16:22:56, размер на файла: 1.09MB ]

Достъпност