Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка чрез покупка на един брой специализирана машина за репатриране тип „Паяк” – втора употреба, за нуждите на Общинско предприятие „Градска мобилност”

Обява [ Размер на файла: 133.93kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 88.62kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 111.19kB ]
Образци [ Размер на файла: 61.92kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 373.44kB ]

Дата на публикуване: 25 април 2017 г., 16:42:39 ч.
Срок за получаване на офертите: 02 май 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 03 май 2017 г., 14:14:06, размер на файла: 141.25kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 03 май 2017 г., 14:14:07, размер на файла: 122.04kB ]

Достъпност