Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен”, по Проект „Красива България”

Обява [ Размер на файла: 174.86kB ]
Указания към участниците [ Размер на файла: 236.08kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 218.96kB ]
Техническа спецификация на дограма [ Размер на файла: 55.78kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 242.29kB ]
Образци и приложения [ Размер на файла: 258.68kB ]
Инвестиционен проект [ Размер на файла: 70.76MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 71.88MB ]

Дата на публикуване: 11 май 2017 г., 16:11:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 май 2017 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 02 юни 2017 г., 16:36:45, размер на файла: 96.09kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 юни 2017 г., 10:49:34, размер на файла: 371.05kB ]

Достъпност