Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Обява [ Размер на файла: 165.85kB ]
Техническa спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 213.58kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 109.11kB ]
Образци [ Размер на файла: 132.46kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 598.29kB ]

Дата на публикуване: 21 юни 2017 г., 16:53:22 ч.
Срок за получаване на офертите: 28 юни 2017 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 юли 2017 г., 15:33:55, размер на файла: 199.85kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 16:02:21, размер на файла: 421.99kB ]

Достъпност