Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Обява [ Размер на файла: 171.36kB ]
Техническa спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 94.80kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 113.54kB ]
Образци [ Размер на файла: 135.54kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 494.49kB ]

Дата на публикуване: 19 юли 2017 г., 15:17:12 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 юли 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 юли 2017 г., 10:22:28, размер на файла: 139.51kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 юли 2017 г., 10:22:38, размер на файла: 122.22kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 04 август 2017 г., 14:18:56, размер на файла: 99.83kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 11:03:21, размер на файла: 289.17kB ]

Достъпност