Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 141.77kB ]
Указания за подготовка на офертата [ Размер на файла: 126.47kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 90.12kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 121.41kB ]
Образци [ Размер на файла: 84.45kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 534.71kB ]

Дата на публикуване: 15 август 2017 г., 10:33:53 ч.
Срок за получаване на офертите: 22 август 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 23 август 2017 г., 14:41:22, размер на файла: 144.80kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 23 август 2017 г., 14:41:22, размер на файла: 121.20kB ]

Достъпност