Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на обект: Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар - Сливен - противоветрови прегради на покрит пазар за плодове и зеленчуци

Обява [ Размер на файла: 199.12kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 101.24kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 96.50kB ]
Образци [ Размер на файла: 160.00kB ]
Образец № 4.1 - Количествена сметка [ Размер на файла: 39.50kB ]
Техническа документация [ Размер на файла: 1.77MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.17MB ]

Дата на публикуване: 11 септември 2017 г., 16:33:27 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 септември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 11:35:33, размер на файла: 148.97kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 11:35:36, размер на файла: 122.40kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2017 г., 16:58:36, размер на файла: 112.76kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 26 октомври 2017 г., 10:56:12, размер на файла: 415.58kB ]

Достъпност