Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Обява [ Размер на файла: 197.88kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 97.74kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 99.79kB ]
Образци [ Размер на файла: 266.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 403.84kB ]

Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г., 10:09:54 ч.
Срок за получаване на офертите: 20 октомври 2017 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2017 г., 14:28:59, размер на файла: 355.25kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 09:20:51, размер на файла: 449.41kB ]

Достъпност