Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 185.45kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 141.11kB ]
Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 107.92kB ]
Образци [ Размер на файла: 225.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 445.53kB ]

Дата на публикуване: 17 октомври 2017 г., 16:56:18 ч.
Срок за получаване на офертите: 01 ноември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2017 г., 13:10:02, размер на файла: 144.72kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2017 г., 13:10:04, размер на файла: 120.83kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2017 г., 16:21:41, размер на файла: 140.32kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 21 декември 2017 г., 16:13:40, размер на файла: 256.78kB ]

Достъпност