Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Обява [ Размер на файла: 143.69kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 109.95kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 100.78kB ]
Образци [ Размер на файла: 250.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 366.43kB ]

Дата на публикуване: 06 ноември 2017 г., 16:07:09 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 ноември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2017 г., 13:51:39, размер на файла: 145.62kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2017 г., 13:51:42, размер на файла: 121.58kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2017 г., 16:09:44, размер на файла: 89.78kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 04 декември 2017 г., 13:09:19, размер на файла: 413.35kB ]

Достъпност