Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти

Обява [ Размер на файла: 226.13kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 126.95kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 105.06kB ]
Образци [ Размер на файла: 640.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 482.00kB ]

Дата на публикуване: 27 ноември 2017 г., 17:46:21 ч.
Срок за получаване на офертите: 04 декември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 декември 2017 г., 16:33:44, размер на файла: 147.96kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 декември 2017 г., 16:33:47, размер на файла: 121.96kB ]

Достъпност