Обява за събиране на оферти с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Обява [ Размер на файла: 150.29kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 65.36kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 107.90kB ]
Образци [ Размер на файла: 147.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 330.88kB ]

Дата на публикуване: 27 ноември 2017 г., 17:51:12 ч.
Срок за получаване на офертите: 04 декември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 декември 2017 г., 16:36:21, размер на файла: 143.78kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 декември 2017 г., 16:36:23, размер на файла: 121.04kB ]

Достъпност