Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на ул. „Верила”, гр. Сливен”

Обява [ Размер на файла: 192.61kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 846.94kB ]
Образци [ Размер на файла: 163.50kB ]
Образец № 4.1 - Количествена сметка [ Размер на файла: 16.10kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 98.80kB ]
Техническа документация [ Размер на файла: 27.14MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 28.17MB ]

Дата на публикуване: 04 декември 2017 г., 16:56:14 ч.
Срок за получаване на офертите: 19 декември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 15:06:19, размер на файла: 145.18kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 15:06:20, размер на файла: 122.21kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 24 януари 2018 г., 16:59:10, размер на файла: 119.98kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2018 г., 10:23:08, размер на файла: 1.97MB ]

Достъпност