Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Обява [ Размер на файла: 154.37kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 109.75kB ]
Образци [ Размер на файла: 156.50kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 107.48kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 379.01kB ]

Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 13:28:55 ч.
Срок за получаване на офертите: 14 декември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 декември 2017 г., 13:26:32, размер на файла: 147.92kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 декември 2017 г., 13:26:35, размер на файла: 123.07kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 20 декември 2017 г., 16:32:04, размер на файла: 115.56kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 18 януари 2018 г., 11:19:38, размер на файла: 440.68kB ]

Достъпност