Обява за събиране на оферти с предмет:

Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо – Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ – “ВиК - Сливен” ООД

Обява [ Размер на файла: 143.23kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 82.40kB ]
Образци [ Размер на файла: 142.00kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 113.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 345.40kB ]

Дата на публикуване: 15 декември 2017 г., 16:10:44 ч.
Срок за получаване на офертите: 22 декември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 28 декември 2017 г., 16:22:09, размер на файла: 147.64kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 28 декември 2017 г., 16:22:26, размер на файла: 123.42kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 16:47:19, размер на файла: 75.85kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 18 януари 2018 г., 10:45:14, размер на файла: 287.92kB ]

Достъпност