Обява за събиране на оферти с предмет:

Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ – “ВиК - Сливен” ООД

Обява [ Размер на файла: 143.34kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 83.84kB ]
Образци [ Размер на файла: 142.50kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 112.56kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 344.96kB ]

Дата на публикуване: 15 декември 2017 г., 16:10:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 22 декември 2017 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 28 декември 2017 г., 16:26:55, размер на файла: 147.33kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 28 декември 2017 г., 16:26:58, размер на файла: 122.24kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 16:49:03, размер на файла: 75.63kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 18 януари 2018 г., 10:56:35, размер на файла: 294.35kB ]

Достъпност