Обява за събиране на оферти с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Обява [ Размер на файла: 150.31kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 65.36kB ]
Образци [ Размер на файла: 147.00kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 108.07kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 331.03kB ]

Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 17:51:25 ч.
Срок за получаване на офертите: 10 януари 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 11 януари 2018 г., 14:24:31, размер на файла: 143.74kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 11 януари 2018 г., 14:27:32, размер на файла: 121.15kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 24 януари 2018 г., 16:59:54, размер на файла: 90.82kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 16:06:24, размер на файла: 263.98kB ]

Достъпност