Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на компютърна техника и периферни устройства

Обява [ Размер на файла: 171.78kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 84.43kB ]
Образци [ Размер на файла: 56.98kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 126.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 427.67kB ]

Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 16:58:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 януари 2018 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 16:54:22, размер на файла: 87.82kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 10:39:08, размер на файла: 310.49kB ]

Достъпност