Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти

Обява [ Размер на файла: 226.24kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 126.89kB ]
Образци [ Размер на файла: 639.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 105.14kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 482.23kB ]

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г., 16:25:53 ч.
Срок за получаване на офертите: 15 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 15:42:35, размер на файла: 145.41kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 15:42:39, размер на файла: 121.39kB ]

Достъпност