Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен

Обява [ Размер на файла: 148.27kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 76.75kB ]
Образци [ Размер на файла: 170.00kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 100.84kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 335.38kB ]

Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 16:58:21 ч.
Срок за получаване на офертите: 20 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 15:22:06, размер на файла: 144.31kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 15:22:08, размер на файла: 121.53kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2018 г., 16:55:36, размер на файла: 90.53kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 10:40:36, размер на файла: 297.81kB ]

Достъпност