Обява за събиране на оферти с предмет:

Поддръжка и ремонт улична мрежа

Обява [ Размер на файла: 211.53kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 113.71kB ]
Образци [ Размер на файла: 204.50kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 114.85kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 449.46kB ]

Дата на публикуване: 29 март 2018 г., 16:57:12 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 април 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., 16:27:21, размер на файла: 142.92kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., 16:27:23, размер на файла: 122.07kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 14:29:05, размер на файла: 231.76kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 юни 2018 г., 11:08:41, размер на файла: 3.50MB ]

Достъпност