Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Обява [ Размер на файла: 168.01kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 121.06kB ]
Образци [ Размер на файла: 121.50kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 109.14kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 398.17kB ]

Дата на публикуване: 09 август 2018 г., 16:51:35 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 август 2018 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 05 септември 2018 г., 15:34:11, размер на файла: 172.56kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г., 10:14:27, размер на файла: 332.62kB ]

Достъпност