Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект:

Обява [ Размер на файла: 199.11kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 234.90kB ]
Образци [ Размер на файла: 220.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 121.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 562.59kB ]

Дата на публикуване: 22 август 2018 г., 16:08:41 ч.
Срок за получаване на офертите: 07 септември 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 10 септември 2018 г., 16:02:32, размер на файла: 148.20kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 10 септември 2018 г., 16:02:34, размер на файла: 123.83kB ]

Достъпност