Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Обява [ Размер на файла: 171.50kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 105.61kB ]
Образци [ Размер на файла: 45.52kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 113.74kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 411.86kB ]

Дата на публикуване: 17 септември 2018 г., 16:53:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 25 септември 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 26 септември 2018 г., 16:38:57, размер на файла: 144.60kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 26 септември 2018 г., 16:38:58, размер на файла: 121.65kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 15:12:38, размер на файла: 93.32kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 15:12:38, размер на файла: 102.36kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2018 г., 16:48:13, размер на файла: 304.78kB ]

Достъпност