Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Обява [ Размер на файла: 198.31kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 97.81kB ]
Образци [ Размер на файла: 266.50kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 99.87kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 404.23kB ]

Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 16:40:11 ч.
Срок за получаване на офертите: 23 октомври 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 16:26:21, размер на файла: 144.01kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 16:26:43, размер на файла: 120.91kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2018 г., 16:44:39, размер на файла: 196.57kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 14:53:52, размер на файла: 468.89kB ]

Достъпност