Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на консумативи за печатащи устройства и копирни машини

Обява [ Размер на файла: 143.43kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 98.73kB ]
Образци [ Размер на файла: 269.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 103.36kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 357.82kB ]

Дата на публикуване: 22 ноември 2018 г., 13:39:31 ч.
Срок за получаване на офертите: 29 ноември 2018 г., 17:00 ч.


Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 16:08:00, размер на файла: 148.15kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:04:43, размер на файла: 143.07kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 януари 2019 г., 17:01:11, размер на файла: 378.62kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2019 г., 13:55:56, размер на файла: 58.55kB ]

Достъпност