Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

Обява [ Размер на файла: 200.88kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 242.10kB ]
Образци [ Размер на файла: 224.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 121.67kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 572.59kB ]

Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 13:31:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 12 декември 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 декември 2018 г., 16:30:16, размер на файла: 148.22kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 декември 2018 г., 16:30:18, размер на файла: 124.11kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 15:28:38, размер на файла: 157.87kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 11:15:07, размер на файла: 2.87MB ]

Достъпност