Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни”, гр. Сливен

Обява [ Размер на файла: 202.79kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 517.39kB ]
Образци [ Размер на файла: 324.00kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 112.50kB ]
Техническа документация [ Размер на файла: 12.80MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 13.60MB ]

Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 17:15:38 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 декември 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 16:58:15, размер на файла: 146.99kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 16:58:17, размер на файла: 122.62kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 16:09:32, размер на файла: 181.44kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 11:03:50, размер на файла: 4.67MB ]

Достъпност