Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Обява [ Размер на файла: 157.77kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 100.63kB ]
Образци [ Размер на файла: 165.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 107.88kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 374.18kB ]

Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 14:25:25 ч.
Срок за получаване на офертите: 14 декември 2018 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 декември 2018 г., 15:16:37, размер на файла: 147.44kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 декември 2018 г., 15:16:39, размер на файла: 122.08kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:04:06, размер на файла: 106.07kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 16:51:02, размер на файла: 637.61kB ]

Достъпност