Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 185.34kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 782.26kB ]
Образци [ Размер на файла: 216.00kB ]
Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 107.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.06MB ]

Дата на публикуване: 09 януари 2019 г., 16:46:05 ч.
Срок за получаване на офертите: 24 януари 2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 10:02:19, размер на файла: 147.21kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 10:02:22, размер на файла: 121.60kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2019 г., 16:32:01, размер на файла: 147.26kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 15:45:03, размер на файла: 0.99MB ]

Достъпност