Обява за събиране на оферти с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Обява [ Размер на файла: 150.96kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 64.44kB ]
Образци [ Размер на файла: 153.50kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 108.06kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 331.93kB ]

Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 16:00:53 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 януари 2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21.01.2019 г., 16:56:08, размер на файла: 142.80kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21.01.2019 г., 16:56:09, размер на файла: 120.96kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 31.01.2019 г., 15:12:54, размер на файла: 90.92kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12.02.2019 г., 08:38:38, размер на файла: 267.17kB ]

Достъпност