Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на строителни материали за ДПЛУИ с. „Качулка”, Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 147.42kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 68.61kB ]
Образци [ Размер на файла: 166.50kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 92.38kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 318.26kB ]

Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 16:39:50 ч.
Срок за получаване на офертите: 05 март 2019 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 март 2019 г., 16:59:05, размер на файла: 87.94kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 09:20:02, размер на файла: 245.01kB ]

Достъпност