Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: "Изграждане на площадка за скейтборд в ЦГЧ, гр. Сливен"

Обява [ Размер на файла: 199.39kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 177.66kB ]

Образци [ Размер на файла: 234.50kB ]

Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 115.61kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 724.45kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.76kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.32MB ]

Дата на публикуване: 13.06.2019 г., 16:30:17 ч.
Срок за получаване на офертите: 24.06.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 юни 2019 г., 16:50:49, размер на файла: 144.00kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 юни 2019 г., 16:50:51, размер на файла: 123.26kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 02 юли 2019 г., 17:01:53, размер на файла: 129.24kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 15:01:07, размер на файла: 2.75MB ]

Достъпност