Обява за събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР”, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 - „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция 2 -„Аварийно възстановяване на улично осветление (в т.ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”

Обява [ Размер на файла: 184.94kB ]

Технически спецификации /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 165.82kB ]

Технически спецификации /Приложение № 3.2/ [ Размер на файла: 184.19kB ]

Образци [ Размер на файла: 229.44kB ]

Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 127.42kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.09kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 777.93kB ]

Дата на публикуване: 01 юли 2019 г., 16:38:48 ч.
Срок за получаване на офертите: 11 юли 2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 12 юли 2019 г., 15:19:54, размер на файла: 102.59kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 12 юли 2019 г., 15:19:56, размер на файла: 124.29kB ]

Протокол - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 24 юли 2019 г., 14:43:56, размер на файла: 117.42kB ]

Протокол - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 14:35:15, размер на файла: 160.10kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 13:25:16, размер на файла: 483.25kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 13:25:23, размер на файла: 503.23kB ]

Достъпност