Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на СМР на обект: "Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт и монтаж на слънчева инсталация на покрит басейн в сградата на XII-то ОУ "Елисавета Багряна"

Обява [ Размер на файла: 213.15kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 263.37kB ]

Образци [ Размер на файла: 425.00kB ]

Проект на договор /Образец № 12 [ Размер на файла: 115.86kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 10.42MB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.34kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 11.13MB ]

Дата на публикуване: 17.07.2019 г., 17:20:48 ч.
Срок за получаване на офертите: 29.07.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 юли 2019 г., 15:12:08, размер на файла: 97.86kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 юли 2019 г., 15:12:30, размер на файла: 123.97kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 07 август 2019 г., 15:41:52, размер на файла: 155.85kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 септември 2019 г., 09:13:28, размер на файла: 2.71MB ]

Достъпност