Обява за събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) - Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“

Обява [ Размер на файла: 201.86kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 118.81kB ]

Образци [ Размер на файла: 222.00kB ]

Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 116.04kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 123.11kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 568.42kB ]

Дата на публикуване: 26.07.2019 г., 15:41:34 ч.
Срок за получаване на офертите: 06.08.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 август 2019 г., 15:55:14, размер на файла: 103.25kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 август 2019 г., 15:55:21, размер на файла: 123.65kB ]

Съобщение за прекратяване на възлагането
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:53:52, размер на файла: 97.11kB ]

Достъпност