Обява за събиране на оферти с предмет:

„Реконструкция на уличната канализационна мрежа за блокове № 1, 2, 3 и 6 в кв. „Даме Груев”, гр. Сливен” - I етап: Реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок № 6 в кв. „Даме Груев”, гр. Сливен

Обява [ Размер на файла: 197.51kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 527.99kB ]

Образци [ Размер на файла: 251.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 114.82kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 1.38MB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.73kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 2.31MB ]

Дата на публикуване: 09.08.2019 г., 16:59:51 ч.
Срок за получаване на офертите: 20.08.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 16:09:00, размер на файла: 96.74kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 16:09:32, размер на файла: 121.93kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 30 август 2019 г., 14:45:08, размер на файла: 153.79kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 24 септември 2019 г., 15:41:15, размер на файла: 2.79MB ]

Достъпност