Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината - Изграждане на улица от о.т. 1683а до 1691, кв. "Даме Груев", гр. Сливен”

Обява [ Размер на файла: 196.95kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 111.90kB ]

Образци [ Размер на файла: 365.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 115.47kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 23.98MB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.63kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 24.53MB ]

Дата на публикуване: 24.09.2019 г., 16:59:01 ч.
Срок за получаване на офертите: 04.10.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2019 г., 15:24:20, размер на файла: 105.35kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2019 г., 15:24:27, размер на файла: 122.07kB ]

Съобщение във връзка с отварянето на офертите
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:56:47, размер на файла: 113.54kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 15:21:17, размер на файла: 155.01kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 15:27:07, размер на файла: 1.55MB ]

Достъпност