Обява за събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) - Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен

Обява [ Размер на файла: 197.53kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 123.29kB ]

Образци [ Размер на файла: 205.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 114.10kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.60kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 562.02kB ]

Дата на публикуване: 03.10.2019 г., 16:32:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 14.10.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2019 г., 16:54:16, размер на файла: 106.10kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2019 г., 16:54:22, размер на файла: 123.71kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г., 16:59:49, размер на файла: 155.75kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 13:33:56, размер на файла: 876.09kB ]

Достъпност