Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Обява [ Размер на файла: 283.90kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 128.20kB ]

Образци [ Размер на файла: 193.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 118.54kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 120.02kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 651.16kB ]

Дата на публикуване: 14.10.2019 г., 16:59:51 ч.
Срок за получаване на офертите: 24.10.2019 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 16:46:08, размер на файла: 135.87kB ]

Приложение към Разяснения по документацията (1) - коригиран Образец № 2 (Техническо предложение)
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 16:46:15, размер на файла: 83.00kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 16:15:59, размер на файла: 180.66kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:23:59, размер на файла: 358.50kB ]

Достъпност