Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Обява [ Размер на файла: 160.96kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 118.63kB ]

Образци [ Размер на файла: 285.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 100.59kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 121.08kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 511.72kB ]

Дата на публикуване: 22.10.2019 г., 14:43:10 ч.
Срок за получаване на офертите: 01.11.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 15:35:15, размер на файла: 96.34kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 15:35:22, размер на файла: 120.99kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2019 г., 15:57:30, размер на файла: 186.81kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 декември 2019 г., 14:58:14, размер на файла: 446.08kB ]

Достъпност