Обява за събиране на оферти с предмет:

„Изработване на рекламни материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2020 и 2021 г.”, по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 186.66kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 119.55kB ]

Образци [ Размер на файла: 244.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 132.46kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.14kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 567.60kB ]

Дата на публикуване: 22.10.2019 г., 16:43:15 ч.
Срок за получаване на офертите: 01.11.2019 г., 17:00 ч.


Съобщение за прекратяване на възлагането
[ Дата на публикуване: 07 януари 2020 г., 16:58:49, размер на файла: 95.38kB ]

Достъпност