Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на СМР на обект: "Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен"

Обява [ Размер на файла: 212.95kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 84.09kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 298.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 115.75kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 106.01MB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 123.74kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 106.55MB ]

Дата на публикуване: 24.10.2019 г., 16:20:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 04.11.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 16:38:36, размер на файла: 105.09kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 16:38:43, размер на файла: 123.73kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2019 г., 16:59:22, размер на файла: 157.55kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 10:53:26, размер на файла: 2.77MB ]

Достъпност