Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Обява [ Размер на файла: 176.91kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 122.12kB ]

Образци [ Размер на файла: 40.98kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 114.40kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 121.73kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 545.97kB ]

Дата на публикуване: 24.10.2019 г., 16:27:15 ч.
Срок за получаване на офертите: 04.11.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 17:00:10, размер на файла: 101.63kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 17:00:16, размер на файла: 122.00kB ]

Съобщение за прекратяване на възлагането
[ Дата на публикуване: 10 декември 2019 г., 16:55:54, размер на файла: 95.16kB ]

Достъпност