Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Обява [ Размер на файла: 204.13kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 116.12kB ]

Образци [ Размер на файла: 273.00kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 97.07kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 120.33kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 537.49kB ]

Дата на публикуване: 24.10.2019 г., 16:54:14 ч.
Срок за получаване на офертите: 04.11.2019 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г., 16:50:12, размер на файла: 116.63kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2019 г., 16:57:25, размер на файла: 121.01kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 16:47:36, размер на файла: 418.39kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 14:18:34, размер на файла: 455.43kB ]

Достъпност