Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 150.10kB ]

Указания за подготовка на офертата [ Размер на файла: 131.59kB ]

Техническа спецификация /Приложение 1/ [ Размер на файла: 81.15kB ]

Образци [ Размер на файла: 117.76kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 225.85kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 121.45kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 788.91kB ]

Дата на публикуване: 28.10.2019 г., 16:53:12 ч.
Срок за получаване на офертите: 15.11.2019 г., 17:00 ч.


Съобщение
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:40:32, размер на файла: 111.20kB ]

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:06:58, размер на файла: 101.28kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:07:02, размер на файла: 120.58kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 06 декември 2019 г., 16:39:26, размер на файла: 77.32kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 12:20:44, размер на файла: 452.58kB ]

Достъпност