Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на спортни площадки - Изграждане на спортна площадка, ул. „Баба Тонка” № 44, УПИ I, кв. 249”, гр. Сливен”

Обява [ Размер на файла: 192.78kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 69.72kB ]

Образци [ Размер на файла: 233.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 113.18kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 796.78kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.69kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.28MB ]

Дата на публикуване: 30.10.2019 г., 16:44:15 ч.
Срок за получаване на офертите: 15.11.2019 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 06 декември 2019 г., 16:55:48, размер на файла: 153.81kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 09:35:03, размер на файла: 2.97MB ]

Достъпност