Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Обява [ Размер на файла: 155.21kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 99.77kB ]

Образци [ Размер на файла: 168.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 104.41kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 121.67kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 484.92kB ]

Дата на публикуване: 09.12.2019 г., 16:42:20 ч.
Срок за получаване на офертите: 19.12.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 16:48:49, размер на файла: 102.14kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 16:48:55, размер на файла: 122.25kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 12:54:38, размер на файла: 106.06kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 14:21:16, размер на файла: 517.16kB ]

Достъпност